Deze website is het beste te bekijken met een recente versie van uw browser.

Wegwijs in fairtrade

Fair Trade: principes & hoe werkt het?

Als FairForward op zoek is naar nieuwe producten, dan kijken we in eerste instantie of bestaande leveranciers, eventueel na specifieke ondersteuning op dit gebied, deze kunnen leveren. Lukt dit niet, dan wordt er een nieuwe handelspartner gezocht via de eigen netwerken, waaronder collega fairtrade organisaties.

Om te toetsen of de aspirant handelspartner past binnen de bedrijfsfilosofie van FairForward, wordt in grote lijnen, liefst ter plekke, nagegaan in hoeverre de fairtrade principes worden nageleefd. FairForward verwacht niet dat de nieuwe handelspartner meteen volledig voldoet aan al deze principes, maar bekijkt of ze de capaciteit en de betrokkenheid heeft om daar binnen afzienbare tijd wel aan te voldoen. Ook is het van belang dat levering aan de exportmarkt haalbaar is, is het niet direct dan toch op niet al te lange termijn. Na een positieve toetsing kan een eerste bestelling geplaatst worden. Beide partijen verklaren op dat moment dat zij zich zullen houden aan de tien fairtrade principes.

Met betrekking tot de controle op het fairtrade gehalte van onze handelspartners zijn er twee wegen die we bewandelen. Ongeveer de helft van onze handelspartners is lid van de World Fair Trade Organisation (WFTO) en wordt door WFTO beoordeeld. De andere helft is geen WFTO-lid en als we de samenwerking duurzaam willen voortzetten, worden deze handelspartners uitgebreid beoordeeld op de fairtrade principes met behulp van de FairForward Fair Trade Assessment.

Dit instrument gaat uit van dezelfde 10 fairtrade principes die WFTO hanteert (onderaan deze pagina meer informatie over de 10 principes). Een locale consultant wordt ingezet voor de assessment. Documenten worden bestudeerd, medewerkers en producenten geïnterviewd en werkplaatsen worden bezocht om de arbeidsomstandigheden te kunnen beoordelen. Per fairtrade principe wordt een kleur gegeven: groen voor voluit fairtrade, geel voor kleine onvolkomenheden, oranje voor onvolkomenheden die direct verbetering behoeven en rood als het management niet wil veranderen op een gebied waar dat wel nodig is. Dit laatste betekent dat FairForward de samenwerking beëindigt.

FairForward zelf wordt als importeur door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels gecontroleerd op eerlijke handelsvoorwaarden. 

Met Fair Trade Original heeft FairForward een licentieovereenkomst. Alleen als FairForward eerlijke handelsvoorwaarden hanteert, kan het merk Fair Trade Original gebruikt worden. 

 

 
 
   

Fair Trade Original gifts & living producten worden exclusief ontwikkeld, geïmporteerd en op de markt gebracht door FairForward.

Naar onze partner Fairtrade.nl