HET BEGIN

Op een zomerse dag in 1958 vertrok Enny Wolak met de bus naar Parijs. Ze had twee weken vakantie en in die weken wilde ze als vrijwilligster aan de slag bij Abbé Pierre.

De manier waarop deze pater over naastenliefde sprak, was Enny uit het hart gegrepen. Hij had zich solidair verklaard met de allerarmsten en deed zijn uiterste best om hun leven draaglijker te maken. Enny was 23 jaar in die bewuste zomer. Ze werkte als directiesecretaresse bij de mijnen Laura en Julia en daarnaast had ze een bijbaantje bij een reisbureau. In de spaarzame uren die ze overhield, bezocht ze onder meer de discussieclub Dit is leven. Daar sprak ze samen met leeftijdsgenoten over God en de toestand in de wereld. Daarnaast organiseerden ze elk jaar een actie voor mensen in nood. Die combinatie tussen praten en doen vond Enny aantrekkelijk. Zo bleef je niet steken in grote verhalen, maar kon je tenminste echt iets voor je naasten betekenen. Om diezelfde reden had ze zich als vrijwilligster aangemeld bij Abbé Pierre.

Eenmaal in Parijs werd Enny samen met andere vrouwelijke vrijwilligers uit België en Frankrijk ondergebracht in een speciale Communauté Féminine d’ Emmaus. Daar kreeg ze te horen dat haar hulp het eerste nodig was in een wasserij voor lompen. Zij aan zij met vrouwelijke clochards ging ze aan de slag. Na een paar dagen in de wasserij, werd ze overgeplaatst naar een atelier voor rotanmeubelen. Deze meubelen werden verkocht en de opbrengst kwam ten goede aan de armen. Het was in dit atelier dat ze de Franse vrijwilliger Alain Godon leerde kennen.

In de eerste dagen na haar terugkeer liep ze over van verhalen. Enny wilde de boodschap van Abbé Pierre over naastenliefde zo goed mogelijk uitdragen, zodat iedereen in haar omgeving begreep hoe urgent zijn noodkreten waren. Na een kort intermezzo in Nederland was Alain doorgereisd naar Sicilië, waar hij zich had aangesloten bij pater Danilo Dolci. De ellende in Sicilië was van een andere aard dan in Parijs, maar ook hier was hulp onder de armen dringend gewenst. Alain beschreef de armoedige omstandigheden waarin de vissers met hun families leefden en hij gaf aan dat er vooral gebrek was aan medicijnen en aan goede baby- en kindervoeding. Zijn brieven brachten Enny op een idee. In de discussieclub waren ze juist bezig om zich te beraden op een goed doel voor hun jaarlijkse actie. Misschien, zo opperde Enny tijdens hun bijeenkomst in de kerk, was het een idee om medicijnen of melkpoeder voor Sicilië in te zamelen. Enny’s idee, dat in de afgelopen weken langzaam was gegroeid, kreeg vaste vorm dankzij een ontmoeting met Paul Meijs, voorman van de KVP-jongeren. Op een zondagochtend ontstond al discussiërend het plan voor de melkactie Sicilië; naar een idee van Enny Wolak en onder regie van Paul Meijs.

De actiedag zelf was op 21 december 1958. Tussen twaalf en vier uur trokken KVP-jongeren én jongeren van Dit is Leven eropuit met hun collectebussen, terwijl in het huis van Enny Wolak een tijdelijk coördinatiecentrum werd ingericht. Toen die avond de balans werd opgemaakt, bleek er een bedrag van 3.289,60 gulden te zijn opgehaald. De opbrengst werd die nacht in een schoenendoos onder het bed van pa en ma Wolak geschoven en de volgende dag bracht Enny het geld naar de bank.

De melkactie voor Sicilië werd de voedingsbodem voor de oprichting van het Komitee Steun Onderontwikkelde Streken (S.O.S.), voorloper van het huidige Fair Trade Original. Tijdens de feestelijke afsluiting, op 4 januari 1959, nam Paul Meijs het woord en beloofde zijn toehoorders dat de jongeren dóór zouden gaan met hun werk. Die belofte loste hij nog diezelfde middag in met de oprichtingsvergadering van S.O.S. Frans Roukens werd penningmeester, Enny Wolak secretaresse en hijzelf nam de rol van voorzitter voor zijn rekening.

Uit: Since 1959. 50 Jaar Fair Trade Original