ONZE WERKWIJZE & MISSIE

FairForward staat voor handel die ontwikkelt. Samen met de handelspartners in Azië en Latijns-Amerika leveren we zo een bijdrage aan de bestrijding van armoede. We bouwen aan rendabele en duurzame handelsrelaties, met respect voor ieders zelfstandigheid en eigenwaarde.

Hoe wij werken: Ontwikkelingshandel

FairForward biedt haar handelspartners toegang tot de exportmarkt. Dit schept werkgelegenheid en verbetert inkomens van producenten en werknemers. FairForward gaat langdurige relaties aan met handelspartners die de fairtrade principes onderschrijven en net als wij overtuigd zijn van ontwikkelingshandel. De uitvoering begint heel praktisch: met de inkoop van producten die aantrekkelijk zijn voor de Europese markt.

Onze handelspartners vormen de schakel voor de producenten naar de exportmarkt. Zij nemen de orders aan, zetten deze uit bij de producenten en ondersteunen hen waar nodig in het productieproces, verzamelen de producten, betalen de producenten en verzorgen de logistiek en export. Een aantal van onze handelspartners is ook zelf producent.

De producenten laten de producten één voor één door hun handen gaan. Bijvoorbeeld de mandenvlechtsters in Bangladesh die thuis werken en eenmaal per week hun bestelling afleveren. Of de werkneemsters van een keramiekbedrijf in Thailand waar de arbeidsvoorwaarden helemaal in orde zijn. En de glasblazers in Bolivia die blij zijn in een fabriek te werken waar het veilig en plezierig werken is. De samenwerkingsvormen van producenten zijn even divers als de producten die ze maken. De overeenkomst is dat ze wonen en werken in een ontwikkelingsland in Azië of Latijns-Amerika, zich in een achterstandspositie bevinden, en dat ze zijn georganiseerd om hun positie te verbeteren. Afzonderlijk hebben zij geen of nauwelijks (internationale) markttoegang voor hun producten; samenwerking vergroot hun kansen. FairForward neemt niet direct af van individuele producenten, maar via haar handelspartners. Zij zijn voor FairForward de cruciale schakel om de producenten of de werknemers te bereiken. De inspanningen gericht op ontwikkelingen bij de handelspartners dragen bij aan een duurzame versterking van de marktkansen van de bij hen aangesloten producenten en werknemers.